♥ ♥رنگارنگ زندگی من♥♥

زندگی به من یاد داد...گاهی باید برای آنچه از دست دادم یا آنکه از کنارم دور شده عمیقا شکر گذار باشم

دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست